ประวัติ : prof400

フリーカメラマン歴26年。
撮影データは、RAWで撮影後に色調調整して、ホコリやごみを修正してアップしています。
撮影カメラはニコンベース、最近のデータはフルサイズのD800です。
一部初期アップ作品にはポジからのスキャンデータが入ってます。
フォトショップを使った、修正・合成など対応可能ですので
お気軽にお問い合わせください。

เพศ

ชาย

อาศัยอยู่

東京都 Japan

อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป

ニコンD3
ニコンD700
ニコンD300
ニコンD7100
ニコンD800

ซอฟต์แวร์กราฟฟิค

フォトショップCS5

ไฟล์แบบออนไลน์

ภาพถ่าย
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38959609
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38781856
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38781839
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38781838
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38781747
 • ยอดเขา,ท้องทุ่ง,เกษตรกรรม 38656221
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38656195
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38656194
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38656193
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38656192
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38656191
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38588006
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38588005
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38588004
 • แผ่นดินไหว,ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว,ภัยพิบัติ 38588003

»ภาพถ่าย