ประวัติ : video-knowledge.com

Adobe AfterEffectsなどを用いて映像製作を行っています。

日々の仕事で学んだ知識をまとめた「映像知識のメモ帳(http://video-knowledge.com)」というブログも運営していますので、そちらも是非ご覧ください。

ตำแหน่ง

คนทำ CG

อาศัยอยู่

東京都 Japan

ซอฟต์แวร์กราฟฟิค

■Adobe CC(Premiere, AfterEffects, Photoshop, Illustrator)
■Grassvalley EDIUS
■Aplle FinalCutPro

ลิงค์

映像知識のメモ帳(運営ブログ)
http://video-knowledge.com

ไฟล์แบบออนไลน์

วิดีโอ
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188219
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188218
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188217
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188216
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188185
 • วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค,พื้นหลัง 31188184
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188183
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188181
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188154
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188153
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188152
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188151
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188131
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188130
 • พื้นหลัง,วน,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 31188129

»วิดีโอ